Trai thẳng, top cần giúp đỡ

Trai thẳng, top 97-2k7 ở Sg có khó khăn (HS-SV) cần hỗ trợ thì chữ in đậmcmt sđt/ add zalo qua QR


bên dưới hoặc inbox riêng để add zalo. Cảm ơn!