Tìm trai thẳng hoặc top cho bj , phí thoả thuận khu vực Thủ Đức cc

Mình tìm trai thẳng hoặc top nào cho bj tại khu vực Thủ Đức , giá cả thoả thuận ạaa