Tìm trai hn có phí

Tìm trai HN, call, massa, trai thẳng, sinh viên…
Yêu cầu ưa nhìn, body tương đối.
Mình chỉ cần cuddle, ko yêu cầu sex. Giá cả thương lượng qua zalo, càng đẹp càng cao. Mình sẵn sàng chi trả số tiền lớn nếu xứng đáng.