Tìm Straight HSSV kẹt tiền, Tìm top menly. Có hỗ trợ phí

Mình dáng người cân đối, mặt ưa nhìn. Đăng bài với mục đích tìm các bạn trai thẳng có nhu cầu trải nghiệm hoặc Top.

  1. Các bạn muốn nhu cầu trải nghiệm, cần có skill tốt, bj giỏi.
  2. Các bạn kẹt kinh tế, cần hỗ trợ và muốn trải nghiệm. Mình hỗ trợ ở mức lần đầu và lâu dài.
  3. Các bạn là Top cần Bot giỏi, ib mình.
    _ Mình (bot) nên chỉ tuyển các bạn bằng tuổi, ưu tiên nhỏ tuổi hơn, HSSV còn đang học thì lại càng tốt . Nếu các bạn muốn trải nghiệm lỗ hậu mình rất sẵn lòng. Mình giao lưu các bạn dễ nhìn, sạch sẽ, ngoại hình khá, slim có cơ hoặc gym càng tốt.
    Mong được giao lưu cùng với các bạn.
    Ib Zl thì ghi nguồn giùm mình nha. 0582 không tám năm 979.

Zl mới) 0796 không 84 chín 03
Mình cám ơn.