Tìm Em trai Thẳng Sinh Viên khó khăn

Tìm Em trai sinh viên . Ngoan hiên, dễ thương. Khó khăn cần tiền. Không chảnh, k nc cà trớn. Hình ảnh body cu dái rõ rãng. Checky , deal giá r đi. Bede giả trai thì đừng qua mặt… đừng cần tiền quá ẩu. Kinh nghiệm lâu r. Nên đọc kỹ r hẳn nc. Để zalo A tự kb nt. Ưu tiên khu vực bình thạnh lân cận cho gần.

zalo e 09644 sau 2 bay 41

0387479023 …rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr