Tìm bạn làm quen

Mấy bạn nào răm răm ib mình nè mình sn 99 ở hcm ạ 0939182363