Thông Báo Từ Ban Quản Trị

Thông báo những chính sách, những quy định mới nhất từ ban quản trị, mong các quý hội viên tuân thuẩn chấp hành. Trân trọng cảm ơn!