T.lôi ok oke l@ 0000000000

Bài viết này đã bị đánh dấu bởi cộng đồng và đang được ẩn tạm thời.

Thằng này con nít. Mà nó lừa đảo nha ae. Bank tiền rồi ko chịu lám nha… né nó ra.