Sinh viên cần tiền trang trải kinh phí

Sinh viên mới tốt nghiệp
Cần trang trải kinh phí
Bot - 1m7 - 75kg
Phục vụ tại nhà, tận tâm
Các khu vực Bình Tân, Tân Phú, lân cận
Giá cả thương lượng
Zalo 0582031528