Quy Định Chung Call Boy

Khu vực dành cho cộng đồng trai gọi, call boy, lgbt đi khách, vui lòng ghi rõ thông tin khi đi khách.
Quê quán:
Chiều cao:
Cân nặng:
Hàng hoá:
Năm sinh:
Chuyên: TOP/ BOT
Giá: Về liền
Giá: Qua đêm
Thời gian về liền:
Thời gian qua đêm
Số điện thoại:
Lưu ý: Nếu thiếu thông tin, bị báo cáo spam sẽ block tài khoản. Ae lưu ý làm theo quy định để tránh bị block vĩnh viễn.