Nhận khách kv hcm

2k6 đi khách hcm ạ 0782499219
m78 55kg 17cm ạ