Nhận call có phí đang cần tiền

đang cần tiền. Nhận call show sục theo yêu cầu
sđt: 0388855022