Giới thiệu chuyên mục Gay / LGBT 18+

Nơi chia sẽ thổ lộ tâm tư, hỏi đáp thầm kín và giao lưu trao đổi những điều diễn ra hàng ngày trong cuộc sống! Diễn đàn Gay VIỆT NAM…