Gay Văn phòng khó khăn tài chính

Mình trai văn phòng, hiện đang khó khăn tài chính, mong được các bạn hỗ trợ cho qua giai đoạn:
Zalo/SDT: không 84 ba 6 không ba 882