Em sinh viên 2k3 nhận đi khách ạ ( có thể làm bot hoặc top)

Ai đi inb em nha, em gửi ảnh nè