Em Men Kín đàng hoàng sạch sẽ tìm người giúp! Nhận callboy ở SG. Zalo 0358812341

Xin chào! Em là Men Kín 2001
Văn Minh - Lịch Sự không ẻo lả!
Cần ai giúp đỡ về tài chính. Nhận làm Callboy tại SG. Hiện tại em ở khu trung sơn sát Quận 8. Chỉ nhận Khách lịch sự văn minh đàng hoàng!
Em rất sạch sẽ & Thơm.
1m67 nặng 63kg
Zalo 0358812341