Em Duy Bot - 0888219970

Em Duy Bot, em nhận làm callboy, call show, các thể loại.
Khu vực Phú Hòa, Phú Yên có thể set kèo luôn ạ.
Gọi cho em 0888219970