Đôi lời cảm ơn đến a/c đã giúp đỡ trong thời gian qua

Đôi lời cảm ơn đến m.n đã giúp đỡ e trong thời gian qua, và tiệc rượu nào cũng pải tàn
Zalo số 0987 -230 -240 . Sẽ xóa sau 2 ngày nữa. Và 1 lần nữa e xin cảm ơn