@ cảnh báo: hàng lỡm, hàng kém chất lượng

Nội dung cách báo hàng lởm từ DV TraiPro
Bấm vào đây để xem
Hoặc truy cập website: Trai.me ( để xem thêm )
Chúc các checker luôn có sự chọn lựa tốt nhất!