[ CẢNH BÁO ] Call boy lừa đảo lấy tiền khách | SĐT [ 032 749xx71 ]

Cảnh báo ae! Lừa đảo lấy tiền khách.

Bạn này phục vụ tệ đi trễ hơn 2 tiếng, trai thẳng, không biết phục vụ gì, mình đi chơi mang theo tiền vừa đủ thôi, nên không có bị.