A e làm call cẩn thận sđt này 077 7157660

Nó đặt kèo xong hẹn đến nơi tắt máy ko liên lạc đc.