0909806759Tú cứu em mọi người ơi

Mình gần BX miền tây đang gấp cần tiền trả trọ ( giúp đỡ mình ) muốn làm gì cũng đc ( bao dâm ) gấp lắm ạ…. Cám ơn