Tìm trai thẳng cặc bự cần tiền

Tìm trai thẳng menly, cặc bự nha- nằm cho mình bú cặc, nắc vô miệng mình.

Rồi nứng lên nắm đầu đụ mình- mình trả tiền theo thoa thuận.

Ai chịu cho zalo rồi gởi ảnh qua zalo, hợp gu hẹn khách sạn trung sơn q7.

Yeu cầu:

Cặc bự trên 15cm- ko bị dài bao quy đầu
Cặc ko hôi.
Giọng menly.

1 Lượt thích