Slave bot tìm boss

Em slave bot 2k3 tìm top boss, em ở bình thạnh, ai cần bot làm slave ib em.