Người mới mong mọi người giúp

Chào tất cả ace, mình mới thử thôi,k bik tai sau lại thik và thử, mà bị đau quá và đau k chịu nổi,mong mọi người chia sẻ giúp đỡ