Em bot chuppy hs 17t sắp vào năm cần tiền hc nên nhận đi khách ở TPHCM ạ, lh 0766682491 giá hssv( có thể làm top ak)

Em bot chuppy k7 sắp vào năm hc cần tiền mua đồ vs sách nên nhận đi khách cho dit và bú ở TPHCM ạ
Giá hssv
Lh e 0766682491 ạ em cảm ơn ạ